Psychoterapia psychoanalityczna
Jest metodą leczenia cierpienia psychicznego oraz sposobem na lepsze rozumienie siebie, swoich relacji z innymi i ze światem.

Zwraca uwagę na dużą rolę nieświadomości w konfliktach i problemach psychicznych. Analizując ją (poprzez sny, wolne skojarzenia, myśli) dociera do ukrytych w nich konfliktów, co czyni nasze życie, problemy świadomymi, czyli możliwymi do zmiany.

To przecież nieświadomość sprawia, że dokonujemy czasem wyborów, których sami nie umiemy uzasadnić i cierpimy zarówno fizycznie jak i psychicznie nie rozumiejąc przyczyny.

Psychoterapia psychoanalityczna przywraca świadomości nieświadomość. Rola terapeuty jako życzliwego obserwatora pozwala w bezpiecznych warunkach na dotarcie do problemu, przepracowanie go i dalszy nie nacechowany koniecznością powtarzania rozwój. Rozwój i dalsze życie bez dręczących, niezrozumiałych objawów cierpienia psychicznego.