Oferta terapeutyczna
W gabinecie prowadzona jest psychoterapia psychoanalityczna indywidualna oraz rodzin.
 
Oferuję pomoc w zakresie:
- Problemy psychologiczne - lęki, nerwice, depresje, fobie, anoreksja, bulimia, problemy seksualne, zaburzenia tożsamości, problemy psychiczne itp.
- Problemy wychowawcze - zaburzenia zachowania, moczenie nocne, fobie szkolne, kłopoty w relacjach z rówieśnikami, eksperymentowanie z używkami itp.
- Problemy życiowe - rozwód, żałoba, problemy w relacjach z ludźmi, kłopoty z bezpłodnością,  pracocholizm,  itp.
- Objawy psychosomatyczne - astma, choroby autoimmunologiczne itp.

Pomoc poprzedzana jest konsultacją:
Konsultacja to jedno, dwa lub trzy spotkania, które poprzedzają każdy rodzaj pomocy psychoterapeutycznej. Służy rozpoznaniu problemów, z którym zgłasza się pacjent i wybraniu odpowiedniej formy pomocy.
 
Psychoterapia indywidualna dorosłych
Polega na znalezieniu przyczyn problemów, które trwają i utrudniają życie oraz powodują cierpienie osoby zmagającej się z nimi. Pozwala na odkrycie nieświadomych powodów naszych zachowań, scenariusza, który uniemożliwia nam żyć w satysfakcjonujący dla nas sposób.
Psychoterapia pozwala przyjrzeć się temu nieświadomemu scenariuszowi, własnym lękom i problemom, które niejednokrotnie możemy odczuwać jako bolesne objawy (migreny, bulimia, bezsenność, problemy w relacjach...). Daje nam to możliwość podejmowania decyzji i życia w świadomy, i tym samym nie nacechowany przymusem powtarzania, nie krępujący naszego rozwoju sposób. Przepracowanie tych problemów, bardzo często mających źródło w dzieciństwie pozwala na zmianę scenariusza, który kieruje naszym zachowaniem.

Psychoterapia dzieci
Podobnie jak w przypadku psychoterapii dorosłych poprzedza ja proces konsultacyjny polegający na poznaniu i zrozumieniu problemów dotyczących dziecka.
Forma pracy dostosowana jest do wieku dziecka, opiera się na zabawie w czasie której w sposób swobodny można z dzieckiem pracować nad obszarami zakłócającymi jego rozwój. W bezpiecznej atmosferze przepracowywane są źródła problemów.

Psychoterapia pary rodzic-dziecko
Praca koncentruje się na umożliwieniu nawiązania więzi między rodzicem a dzieckiem oraz wspólnym zrozumieniu i przepracowaniu problemów uniemożliwiających satysfakcjonującą relację. Przy pomocy terapeuty, który jest osobą towarzyszącą tej parze można odnaleźć ukryte przyczyny, nienazwane uczucia, lęki uniemożliwiające dobry kontakt rodzica z dzieckiem.

Psychoterapia rodziny
Wspólne spotkania z terapeutą umożliwiają zrozumienie, przepracowanie problemów rodzinnych, które często stają się powodem cierpienia dzieci i ich objawów.

Psychoterapia młodzieży
W okresie dojrzewania wiele problemów związanych jest z dorastaniem. Proces wchodzenia w dorosłe życie często jest bolesny i trudny. Wiele problemów w tym czasie takich jak anoreksja, kłopoty z tożsamością, agresja, palenie tytoniu czy nadużywanie alkoholu itp. jest związanych z nierozwiązanymi konfliktami wewnętrznymi. Zajmując się tym obszarem i przepracowując kłopoty nie ma potrzeby wyrażać je w szkodliwy dla siebie sposób.